Προιόντα νανοτεχνολογίας

Η PRODESA σε συνεργασία με την NanoWin διαθέτει τα καινοτόμα προιόντα νανοτεχνολογίας για εφαρμογές αδιαβροχοποίησης & προστασίας, υγρομόνωσης, στεγανοποίησης, αυτοκαθαρισμού & φωτόλυσης. Τα προιόντα MFNANO απευθύνονται σε:

Για οποιαδήποτε γενική πληροφορία, τεχνικές ερωτήσεις ή οδηγιές εφαρμογής επικοινωνήστε μαζί μας