Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης Ιστοσελίδας
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.

Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις, ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της «ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΥΡΙΑ – PRODESA»

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και η  «ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΥΡΙΑ – PRODESA» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Η «ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΥΡΙΑ – PRODESA» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας της. Δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία ( όπως ενδεικτικά worms, trojan horses κλπ)

Η «ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΥΡΙΑ – PRODESA» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνο την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την «ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΥΡΙΑ – PRODESA» ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα της «ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΥΡΙΑ – PRODESA» ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπου δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων  και η χρήση των υπηρεσιών τής  «ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΥΡΙΑ – PRODESA» προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής υπηρεσιών της όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.prodesa.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αναιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΥΡΙΑ – PRODESA» και του αναγνώστη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Όροι χρήσης e-shop

Εφαρμογή

Η παρούσα σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ιστότοπου (website)  www.prodesa.gr  της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΥΡΙΑ – PRODESA» που θα αποκαλείται από εδώ και πέρα «PRODESA»  για συντομία που εδρεύει στην Νέα Ιωνία, Ανδρέα Δημητρίου 132, με ΑΦΜ: 047579854. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτή τη Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την «PRODESA» εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι Χρήσης αποκλείονται ρητώς.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό . Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

Παραγγελίες / Σύμβαση

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται μέσω διαδικτύου με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.prodesa.gr και είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον γίνουν δεκτές από την «PRODESA» με την αποστολή email «Επιβεβαίωση Παραγγελίας» σε εσάς.
Πριν από την αποστολή Φόρμας Παραγγελίας λάβατε γνώση ότι όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ 24%, εκτός αν επισημαίνεται αλλιώς. Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής τα οποία υπολογίζονται σε σχέση με την συνολική αξία της παραγγελίας και τον τόπο παράδοσης.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Υπάρχει η πιθανότητα απόκλισης από το εμφανιζόμενο διαθέσιμο απόθεμα που οφείλεται σε ποσότητες δεσμευμένες σε άλλες παραγγελίες. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεστε μέσω email.

H «PRODESA» προσπαθεί να σας  παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στα πλαίσια καλής πίστης δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο www.prodesa.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Η «PRODESA» παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα παραγγελίας των προϊόντων, που είναι διαθέσιμα, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε πελάτες εγγεγραμμένους στην ιστοσελίδα της «PRODESA» έτσι ώστε να έχετε ήδη παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του δηλαδή ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, username και τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (password).

Ακύρωση παραγγελίας
Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε οποιαδήποτε φάση  με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή της,  καλώντας μας στο 210 6912133 ή μέσω email στο order@prodesa.gr
Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.

Τρόπος Πληρωμής

Μπορείτε να επιλέξετε τρόπο πληρωμής ανάλογα με την προτίμησή σας ανάμεσα σε:
•    πληρωμή με καταβολή σε Τραπεζικό Λογαριασμό της «PRODESA» σε κάποιον από τους λογαριασμούς μας:  

       
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  GR2101101280000012861473804

EUROBANK:   GR8702603640000110200116287

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  GR8501717230006723126068577

ALPHABANK: GR3801402170217002310037471

 


•    πληρωμή με αντικαταβολή σε courier

Παράδοση / Κυριότητα / Κίνδυνος

Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στη Φόρμα Παραγγελίας με  υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή με δικά μας μέσα.  Μπορείτε επίσης να παραλάβετε την παραγγελία σας από το φυσικό μας κατάστημα σε ώρες καταστημάτων κατόπιν συνεννόησης στο τηλέφωνο 210-6912133.
Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Για παραγγελίες αξίας άνω των €100, η αποστολή είναι εντελώς δωρεάν (δεν υπάρχει καμία χρέωση μεταφορικών).

Η βασική χρέωση για κάθε παραγγελία  αξίας κάτω των €100 είναι: 3,50€

Οι παραπάνω χρεώσεις δεν αφορούν σε παραγγελίες μεγάλου όγκου ή /και βάρους >5kg. Επίσης αφορούν σε περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών ως δυσπρόσιτες. Για περιοχές που βρίσκονται εκτός δικτύου εξυπηρέτησης courier και χαρακτηρίζονται ως δυσπρόσιτες, παραγγελίες μεγάλου όγκου ή/και βάρους >5kg,  τα έξοδα αποστολής ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.

Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερωθείτε μέσω email ή τηλεφώνου για το κόστος. Εφόσον δεν συμφωνείτε δικαιούστε εντός 24 ωρών από τη λήψη της σχετικής ενημέρωσης να ζητήσετε διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας. Η πάροδος της προθεσμίας αυτής θα αποτελεί απόδειξη της συμφωνίας και αποδοχής από μέρους σας του κόστους μεταφοράς.

Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης είναι κατά   προσέγγιση.  Η «PRODESA», υπό την επιφύλαξη του όρου « Οι υποχρεώσεις σας ως Πελάτη» θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα εντός των εργάσιμων ημερών που αναγράφονται.

Για τα προϊόντα που η διαθεσιμότητά τους είναι ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση στις 6-8 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα ως Παρασκευή), με την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από τους προμηθευτές της  «PRODESA».

Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης.
Η κυριότητα των Προϊόντων μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.
Οι παραγγελίες σας αποστέλλονται από την επόμενη ημέρα της παραγγελίας και συνήθως παραδίδονται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής.

Σε περίπτωση έλλειψης του προϊόντος που παραγγείλατε ή καθυστέρηση της παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας (καιρικών συνθηκών,απεργιών κτλ), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μας επιβεβαιώσετε αν επιθυμείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Εγγύηση

Η «PRODESA» δεν εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που δεν κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται από/ή για λογαριασμό της «PRODESA» και τα οποία η «PRODESA» απλά μεταπωλεί). Για τέτοια προϊόντα θα λαμβάνετε εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον παρέχοντα την άδεια χρήσης  διατίθεται.

Η «PRODESA» δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Ανωτέρα Βία

Η «PRODESA» δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης)  που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της «PRODESA» ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση.

Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών, των μεταφορέων, της παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.  Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.  


Οι υποχρεώσεις σας ως Πελάτη

Είστε υπεύθυνοι για την επιλογή του προϊόντος  και την καταλληλότητά του για τον σκοπό που το προορίζεται. Σε περίπτωση αμφιβολίας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας στο 210 6912133 ή στο info@prodesa.gr

Υπαναχώρηση - Επιστροφές Προϊόντων - Δικαιώματα Καταναλωτών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε όλα ή μέρος των προϊόντων που αγοράσατε αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή τους, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων, δηλαδή τα μεταφορικά έξοδα για να επιστραφεί το προϊόν στην  «PRODESA».
Επιστροφές  γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε  βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε, δηλαδή χωρίς να έχουν  αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής  πώλησης ή το σχετικό συνοδευτικό αν είστε εταιρεία.

Επιστροφές γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι:
•    Επικοινωνήσατε μέσα στις 7 ημέρες μετά την παραλαβή των προϊόντων με την εταιρία μας.
•    Τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους.
•    Το προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής ή το σχετικό συνοδευτικό παραστατικό
•    Τα προϊόντα δεν έχουν υποστεί επεξεργασία (π.χ τυπώματα) και
•    δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γενικώς.
Από τα παραπάνω εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται :
1.    Στολές χημικών & Αεροστεγείς στολές
2.    Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής
3.    Όργανα μέτρησης καθώς και
4.    Είδη που έχουν παραγγελθεί κατόπιν ειδικής παραγγελίας για τον πελάτη
5.    Μάσκες μιας χρήσης και μάσκες πολλών χρήσεωνΓια την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό   μας κατάστημα θα πρέπει να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 6912133 ή με fax στο 210 6912134 ή μέσω e-mail στο order@prodesa.gr  αναφέροντας ημερομηνία / αριθμό παραστατικού αγοράς εντός της άνω προθεσμίας.
 Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη   στιγμή  της παραλαβής της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα   (π.χ. σπασμένο ή σκισμένο εμπόρευμα κλπ).

Στην περίπτωση  που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό μας   κατάστημα αμέσως μετά την παραλαβή, την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο 210 6912133 ή με fax στο 210 6912134 ή στο order@prodesa.gr

Σε περίπτωση λάθους της εταιρείας μας, δηλαδή αποστολή λανθασμένων εμπορευμάτων ή εμπορευμάτων που φέρουν ελάττωμα ή τους λείπει συμφωνημένη ιδιότητα, έχετε δικαίωμα να τα επιστρέψετε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους ή την καταβολή του τιμήματος που καταβάλατε.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του εμπορεύματος ή αλλοίωσης της αρχικής του κατάστασης, δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή.
Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Ακυρώσεις

Μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε την παραγγελία σας μέσω τηλεφώνου στην  «PRODESA» με την προϋπόθεση ότι η εταιρία μας δεν έχει κάνει την αποστολή. Εάν έχει αρχίσει η διαδικασία αποστολής και ζητήσετε ακύρωση της παραγγελίας ή μέρος αυτής, η «PRODESA» θα επιχειρήσει να ακυρώσει αυτά που ζητήθηκαν, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η παραγγελία θα ακυρωθεί εφόσον αυτό εξαρτάται από το στάδιο της επεξεργασίας της παραγγελίας.
 Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων,  δηλαδή τα μεταφορικά για να επιστραφεί το προϊόν στην «PRODESA».

Προσωπικά Δεδομένα

H «PRODESA» σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, ανταλλάσσει, ή με οποιονδήποτε τρόπο προβαίνει σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών που μας εμπιστεύεστε. Από τα ανωτέρω εξαιρείται η χρήση των στοιχείων σας για φορολογικούς σκοπούς καθώς η «PRODESA» υποχρεούται δια νόμου να διατηρεί αρχεία δεδομένων για φορολογικούς σκοπούς καθώς επίσης και να τα κοινοποιεί στις αρμόδιες φορολογικές αρχές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όποτε αυτό της ζητηθεί.
 
Τροποποίηση των όρων του παρόντος

H «PRODESA» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.
 
Διάφορα


Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η «PRODESA» δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).
 
Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.