Πρότυπα ασφαλείας

 

H ισχύουσα ευρωπαική νομοθεσία για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων που έχει εφαρμογή στα είδη ένδυσης, υπόδησης και τα λοιπά μέσα ατομικής προστασίας έχει ως εξής

Ένδυση

EN 340: 2004 Γενικές απαιτήσεις

Καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για το ρουχισμό εργασίας αναφορικά με την εργονομία, την προστασία, το σχεδιασμό, την αντοχή, τη συμβατότητα και τη σήμανση των ενδυμάτων, όπως και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται απο τον κατασκευαστή.

EN ISO 11612: 2008 Προστασία απο θερμότητα και φλόγα
alt
Καθορίζει τις προδιαγραφές για ενδύματα κατασκευασμένα απο εύκαμπτα υλικά, τα οποία έχουν σχεδιαστεί να παρέχουν προστασία στον εργαζόμενο (εκτός των χεριών) από θερμότητα ή και φλόγα. Έχει εφαρμογή σε ενδύματα που πρέπει να έχουν ιδιότητες περιορισμού εξάπλωσης της φλόγας, περιορισμένη αγωγιμότητα στη θερμότητα εξ αποστάσεως ή εξ επαφής και προστασία από λιωμένα μέταλλα.

EN ISO 14116: 2008 Βραδυφλεγή ενδύματα
alt
Καθορίζει τις προδιαγραφές για ενδύματα που πρέπει να παρέχουν προστασία στον εργαζόμενο απο ανάφλεξη και σύντομη επαφή με φλόγα, σε συνθήκες που δεν υφίσταται υψηλή θερμότητα.

EN IEC 61482-1-2: 2007 Προστασία απο θερμικούς κινδύνους ηλεκτρικού τόξου
alt
Καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις μεθόδους δοκιμών για ενδύματα που πρέπει να παρέχουν προστασία στον εργαζόμενο απο τους θερμικούς κινδύνους στην έκθεση σε ηλεκτρικό τόξο.

EN 469:2005 Ενδύματα Πυροσβεστών
alt
Καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για ενδύματα πυροσβεστών και εργαζομένων σε συναφείς δραστηριότητες όπως διάσωση και αντιμετώπιση καταστροφών. Δεν αναφέρεται στην προστασία απο χημικούς, βιολογικούς κινδύνους ή και ραδιενέργεια.

EN ISO 11611:2007 Ενδύματα Ηλεκτροσυγκολλητών
alt
Καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις μεθόδους δοκιμών για ενδύματα και συμπληρώματα ένδυσης όπως γκέτες, ποδιές κλπ που πρέπει να φέρουν οι εργαζόμενοι κατά την διάρκεια εργασιών ηλεκτροκόλλησης και συναφών δραστηριοτήτων.

EN 1149-5:2008 Αντιστατικά Ενδύματα
alt
Καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις μεθόδους δοκιμών για ενδύματα που πρέπει να παρέχουν αντιστατική προστασία όταν χρησιμοποιούνται σε γειωμένο περιβάλλον προκειμένου να αποφευχθούν αναφλέξεις απο κενώσεις ηλεκτρικού φορτίου. Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή σε υπεροξυγονωμένο περιβάλλον και δεν αναφέρεται σε προστασία απο κύρια ηλεκτρικά φορτία.

EN 343:2003 + A1:2007 Αδιάβροχα Ενδύματα
alt
Καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις μεθόδους δοκιμών για ενδύματα που πρέπει να παρέχουν προστασία στον εργαζόμενο απο τις καιρικές συνθήκες όπως βροχή, χιόνι, υγρασία κλπ.

EN 13034:2005 Ενδύματα με προστασία απο υγρά χημικά
alt
Καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για ενδύματα που φέρουν προστασία απο υγρές χημικές ουσίες. Επίσης καθορίζει την διάρκεια χρήσης των ενδυμάτων μετά απο έκθεση σε χημικούς παράγοντες. Καλύπτει τις στολές προστασίας απο χημικούς κινδύνους Type 6 όπως και τη μερική προστασία σώματος Type [PB]6. Αναφέρεται στην έκθεση σε χημικούς παράγοντες από ψεκασμό, αιωρούμενα σωματίδια και πιτσιλίσματα.

EN 471:2003 + A1:2008 Ενδύματα Υψηλής Ευκρίνειας
alt
Καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας για ενδύματα κατασκευασμένα ώστε να παρέχουν στον εργαζόμενο οπτική επισήμανση προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι είτε στο φως της ημέρας είτε σε φωτισμό οχημάτων κατά την διάρκεια της νύχτας.
.

Υπόδηση

Οι βασικές προδιαγραφές ασφαλείας όπως και οι μέθοδοι δοκιμών για τα υποδήματα των εργαζομένων ορίζονται από τα EN-ISO 20344:2004, EN-ISO 20345:2004, EN-ISO 20346:2004, EN-ISO 20347:2004. Τα πρότυπα περιγράφουν αναλυτικά τις υποχρεωτικές και προαιρετικές προδιαγραφές για τα υποδήματα εργασίας και ασφαλείας. Σύμφωνα με αυτές η σήμανση των υποδημάτων έχει ως εξής:

EN-ISO 20344:2004 Γενικές απαιτήσεις υποδημάτων ασφαλείας και μέθοδοι δοκιμών.
Καθορίζει τον τύπο των υποδημάτων ανάλογα με το ύψος τους και τα ταξινομεί ανάλογα με το υλικό κατασκευής. Επίσης καθορίζει τις μεθόδους δοκιμών για όλα τα υπόλοιπα πρότυπα.

EN-ISO 20345:2004 Υποδήματα ασφαλείας με προστατευτικό δακτύλων αντοχής στην πρόσκρουση ως 200J
SB Γενικές απαιτήσεις (Ανθεκτικότητα σόλας στους υδρογονάνθρακες, Αντιολισθητική σόλα, Κάλυμμα δακτύλων)
S1=SB+E+A Γενικές απαιτήσεις+Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα+Αντιστατικές ιδιότητες
S1P=S1+P Γενικές απαιτήσεις+Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα+Αντιστατικές ιδιότητες+Προστασία απο διάτρηση
S2=S1+WRU Γενικές απαιτήσεις+Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα+Αντιστατικές ιδιότητες+Αντοχή στην υδατοπερατότητα
S3=S2+P Γενικές απαιτήσεις+Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα+Αντιστατικές ιδιότητες+Αντοχή στην υδατοπερατότητα+Προστασία απο διάτρηση
S5=S3+WR Γενικές απαιτήσεις+Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα+Αντιστατικές ιδιότητες+Προστασία απο διάτρηση+Πλήρης αδιαβροχοποίηση

EN-ISO 20346:2004 Υποδήματα ασφαλείας με προστατευτικό δακτύλων αντοχής στην πρόσκρουση ως 100J
PB Γενικές απαιτήσεις (Ανθεκτικότητα σόλας στους υδρογονάνθρακες, Αντιολισθητική σόλα, Κάλυμμα δακτύλων)
P1=PB+E+A Γενικές απαιτήσεις+Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα+Αντιστατικές ιδιότητες
P2=P1+WRU Γενικές απαιτήσεις+Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα+Αντιστατικές ιδιότητες+Αντοχή στην υδατοπερατότητα

EN-ISO 20347:2004 Υποδήματα εργασίας χωρίς προστατευτικό δακτύλων
ΟB Γενικές απαιτήσεις (Ανθεκτικότητα σόλας στους υδρογονάνθρακες, Αντιολισθητική σόλα)
Ο1=ΟB+E+A Γενικές απαιτήσεις+Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα+Αντιστατικές ιδιότητες
Ο2=Ο1+WRU Γενικές απαιτήσεις+Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα+Αντιστατικές ιδιότητες+Αντοχή στην υδατοπερατότητα

Επιπλέον ιδιότητες
P Προστασία από διάτρηση στη σόλα
Α Αντιστατικές ιδιότητες
Ε Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα
WRU Αντοχή στην υδατοπερατότητα (απορρόφηση υγρών)
WR Αδιαβροχοποίηση
Cl Μόνωση σόλας στο ψύχος
HI Μόνωση σόλας στη θερμότητα
HRO Αντοχή στην επαφή με θερμές επιφάνειες
C Αγωγιμότητα
FO/ORO Αντοχή σόλας σε πετρελαιοειδή

Προστασία κεφαλής

I) Προστασία ματιών και προσώπου

Αναφορικά με την προστασία ματιών και προσώπου εφαρμογή έχουν τα πρότυπα EN166, EN167, EN168, EN169, EN170,EN171, EN172, EN175. Τα κυριότερα απο αυτά είναι

EN166 : Προστασία οφθαλμών απο διάφορους κινδύνους
Το πρότυπο EN166 εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους προστασίας των ματιών απο διάφορους κινδύνους που πιθανών να βλάψουν τα μάτια ή να αλλοιώσουν την όραση, με εξάιρεση τους κινδύνους που προέρχονται απο ραδιενέργεια, ακτίνες Χ, ακτίνες laser, υπέρευθρες ακτίνες σε χαμηλές θερμοκρασίες για τους οποίυος υπάρχουν ειδικά πρότυπα. Αναλόγως με το περιβάλλον εργασίας το υλικό κατασκευής μπορεί να είναι

Περιβάλλον εργασίας

Polycarbonate

CR39

Tempered glass

Κηπουρικές εργασίες

+++

+++

+++

Γενικές μηχανικές εργασίες

+++

+++

+++

Εργασίες διάτρησης

+++

+++

+++

Εργασίες λείανσης

+++

++

+

Θράυσεις, κατεδαφίσεις, τεμαχισμοί

+++

+

++

Εργασίες συντήρησης

+++

+++

+++

Με αντοχή σε χημικά

+

++

+++

+++ = εξαιρετικά ενδεδειγμένο   ++ = ενδεδειγμένο  + = κατάλληλο
 

EN169 : Φίλτρα για εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης
Το πρότυπο EN169 παρέχει τις διαβαθμίσεις και τις προδιαγραφές για τα φίλτρα που διασφαλίζουν την προστασία οφθαλμών σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης ή άλλες συναφείς εργασίες.

EN175 : Εξοπλισμός για την προστασία οφθαλμών και προσώπου σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης
Το πρότυπο EN175 καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και μεθόδους ελέγχου σχετικά με τον εξοπλισμό προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την διάρκεια εργασίων ηλεκτροσυγκόλησης, κοπής μετάλλων και άλλων συναφών εργασιών. Το πρότυπο καθορίζει επίσης περιλαμβάνει προδιαγραφές για προστασία απο ακτινοβολία, προστασία απο εύφλεκτα υλικά, μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους.Ο εξοπλισμός υποχρεωτικά πρέπει να δέχεται προστατευτικά φίλτρα με ή χωρίς φακούς ανάλογα με τις προδιαγραφές των ΕΝ166, ΕΝ169 & ΕΝ379.

EN171 : Φίλτρα για υπέρυθρες ακτινοβολίες
Το πρότυπο EN171 παρέχει τις διαβαθμίσεις και τις προδιαγραφές για τα φίλτρα που διασφαλίζουν την προστασία οφθαλμών απο υπέρυθρες ακτινοβολίες

EN172 : Φίλτρα για ηλιακή ακτινοβολία
Το πρότυπο EN172 παρέχει τις διαβαθμίσεις και τις προδιαγραφές για τα φίλτρα που διασφαλίζουν την προστασία οφθαλμών απο την ηλιακή ακτινοβολία.

Η σήμανση των προστατευτικών μέσων (γυαλία, ασπίδια κλπ) έχει ως εξής

Πρότυπο Σύμβολο Επεξήγηση
EN166 1 Οπτική κλάση
EN166 F Σύγκρουση χαμηλής ενέργειας
EN166 B Σύγκρουση μέσης ενέργειας
EN166 9 Αντοχή σε υγρά μέταλλα και θερμά υγρά
EN166 3 Προστασία απο σταγονίδια
EN166 8 Προστασία απο ηλεκτρικό τόξο βραχυκυκλώματος
EN169 3 Φίλτρα ηλεκτροσυγκολητών επιπέδου 3
EN169 5 Φίλτρα για οξυγονοκολήσεις επιπέδου 5
EN169 8 Φίλτρα ηλεκτροσυγκολητών επιπέδου 8
EN170 3-1,2 Προστασία απο υπεριώδη ακτινοβολία
EN171 4-5 Προστασία απο υπέρυθρη ακτινοβολία

ΙI) Προστασία κεφαλιού
Αναφορικά με την προστασία του κεφαλιού εφαρμογή έχουν τα πρότυπα EN397,ΕΝ812 & ΕΝ443

EN397 : Προστατευτικά κράνη
Το πρότυπο ΕΝ397 παρέχει τις προδιαγραφές ασφαλείας και μεθόδους ελέγχου για κράνη και άλλα καλύμματα κεφαλής που παρέχουν προστασία απο πτώση αντικειμένων.

EN812 : Καπέλα με προστατευτικό κέλυφος
Το πρότυπο EN812 παρέχει τις προδιαγραφές ασφαλείας και μεθόδους ελέγχου για καπέλα που φέρουν εσωτερικά προστατευτικό κέλυφος. Το επίπεδο προστασίας των καπέλων είναι περιορισμένο και δεν παρέχουν την ίδια ασφάλεια όπως τα κράνη.

ΕΝ443: Κράνη πυροσβεστών
Το πρότυπο ΕΝ443 παρέχει τις προδιαγραφές ασφαλείας και μεθόδους ελέγχου για κράνη πυροσβεστών.

Υλικά κατασκευής

HDPE (High Density Polyethylene)
Σχεδιάζεται  ειδικά για καλλύματα κεφαλής, κατασκευάζεται απο 100% πρωτ

Προστασία αναπνοής

Η προστασία αναπνοής ορίζεται απο τα παρακάτω πρότυπα σύμφωνα με την Ευρωπαική Νομοθεσία


EN136 Μάσκες ολοκλήρου προσώπου
Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για την κατασκευή και τον σχεδιασμό μασκών που καλύπτουν ολόκληρο το πρόσωπο και εμπεριέχουν διάφανο ασπίδιο. Στις μάσκες αυτής της κατηγορίας μπορούν να εφαρμοστούν φίλτρα για σωματίδια ή άερια.

EN139 Συσκευές παροχής αέρα με μάσκες ολόκληρου ή μισού προσώπου
Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για την κατασκευή και τον σχεδιασμό μηχανισμών και συσκευών παροχής συμπιεσμένου αέρα που συνολικά περιέχουν μάσκες μισού ή ολόκληρου προσώπου. Τα προιόντα της κατηγορίας αυτής λειτουργούν διαμέσου βαλβίδας συνεχούς ροής ή θετικής πίεσης.

EN140 Μάσκες μισού προσώπου
Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για την κατασκευή και τον σχεδιασμό μασκών που καλύπτουν την μύτη, το στόμα και το πηγούνι. Στις μάσκες της κατηγορίας αυτής εφαρμόζονται πολλοί τύποι φίλτρων για προστασία απο σωματίδια, αέρια ή ατμούς.

EN141 & ΕΝ143 Φίλτρα προστασίας απο αέρια, σωματίδια και συνδυασμούς αυτών
Τα πρότυπα καθορίζουν τις προδιαγραφές και την σήμανση για τα φίλτρα που εφαρμάζονται στις μάσκες και παρέχουν προστασία απο αέρια, ατμούς, σωματίδια και συνδυασμούς αυτών. Η βασική κωδικοποίηση έχει ως εξής

EN149:2001 Φιλτρόμασκες
Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για την κατασκευή και τον σχεδιασμό αναλώσιμων μασκών κατασκευασμένων απο υλικού φίλτρων οι οποίες καλύπτουν μόνο το στόμα και την μύτη. Διακρίνονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο προστασίας ως εξής
FFP1 Προστασία απο μή τοξικά σωματίδια και αέρια με συγκέντρωση μέχρι 4,5 Χ ΕΟΕ
FFP2 Προστασία απο τοξικά σωματίδια και αέρια χαμηλής και μέσης τοξικότητας με συγκέντρωση μέχρι 12 Χ ΕΟΕ
FFP3 Προστασία απο τοξικά σωματίδια και αέρια με μέση και υψηλή τοξικότητα σε συγκέντρωση μέχρι 50 Χ ΕΟΕ
*ΕΟΕ επιτρεπόμενο όριο έκθεσης

EN270 Συσκευές παροχής αέρα με κουκούλα ή κράνος
Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για την κατασκευή και τον σχεδιασμό αναπνεσυτκών συσκευών πεπιεσμένου αέρα που συνολικά περιέχουν κουκούλα ή κράνος.

EN271 Συσκευές παροχής αέρα με κουκούλα
Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για την κατασκευή και τον σχεδιασμό αναπνεσυτκών συσκευών πεπιεσμένου ή καθαρού αέρα που συνολικά περιέχουν κουκούλα. Εφαρμόζεται κυρίως για προστασία σε συνθήκες εργασίας που υπάρχει κίνδυνος απο εκτόξευση σωματιδίων.

EN371 Φίλτρα προστασίας απο οργανικά αέρια, σωματίδια και συνδυασμούς αυτών
Τα πρότυπα καθορίζουν τις προδιαγραφές και την σήμανση για τα φίλτρα που εφαρμάζονται στις μάσκες και παρέχουν προστασία απο οργανικά αέρια, ατμούς, σωματίδια και συνδυασμούς αυτών. Η βασική κωδικοποίηση έχει ως εξής

EN402 Αναπνευστικές συσκευές & συσκευές διαφυγής
Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για την κατασκευή και τον σχεδιασμό αναπνευστικών συσκευών και συσκευών διαφυγής. Τα σετ αυτά συνήθως αποτελούνται απο συστήματα παροχής αέρα, συστήματα αναπνοής, αναπνευστήρες, κυκλώματα ελέγχου λειτουργίας, κυκλώματα ελέγχου περιβάλλοντος κλπ

ΕN1827 Μάσκες 1/2 προσώπου χωρίς βαλβίδες εκπνοής
Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για την κατασκευή και τον σχεδιασμό μασκών μισού προσώπου που δεν περιλαμβάνουν βαλβίδες αναπνοής και δέχονται διαιρούμενα φίλτρα για προστασία απο αέρια και σωματίδια.

ΕN1835 Κουκούλες κράνη και προσωπίδες με παροχή αέρ&a

Ειδικές Εφαρμογές
Η κατηγορία αυτή αναφέρεται σε ενδύματα που πρέπει να παρέχουν προστασία στον εργαζόμενο κατά την διάρκεια ειδικών εργασιών ή εργασίας σε ειδικές συνθήκες.

EN 1149-5:2008 Αντιστατικά Ενδύματα
alt

Καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις μεθόδους δοκιμών για ενδύματα που πρέπει να παρέχουν αντιστατική προστασία όταν χρησιμοποιούνται σε γειωμένο περιβάλλον προκειμένου να αποφευχθούν αναφλέξεις απο κενώσεις ηλεκτρικού φορτίου. Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή σε υπεροξυγονωμένο περιβάλλον και δεν αναφέρεται σε προστασία απο κύρια ηλεκτρικά φορτία.

EN 470-1:1995 Ενδύματα Ηλεκτροσυγκολλητών
alt

Καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις μεθόδους δοκιμών για τα ενδύματα που πρέπει να φέρουν οι εργαζόμενοι κατά την διάρκεια εργασιών ηλεκτροκόλλησης και συναφών δραστηριοτήτων. Οι προδιαγραφές καλύπτουν α) τιις προδιαγραφές ασφαλείας σχετικά με τον σχεδιασμό των ενδυμάτων για προστασία απο σταγόνες λιωμένων μετάλλων β) τις γενικές προδιαγραφές σχετικά με την αντοχή στο σκίσιμο, τη σταθερότητα στο μέγεθος κλπ γ) τις προδιαγραφές ασφαλείας σχετικά με την προστασία στην εξάπλωση της φλόγας

EN 531:1995 Ενδύματα με προστασία απο την θερμότητα
alt

Α Β Γ Δ Ε
Καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις μεθόδους δοκιμών για τα ενδύματα που πρέπει να φέρουν οι εργαζόμενοι σε βιομηχανίες ώστε να έχουν προστασία απο θερμότητα. Οι προδιαγραφές αναφέρονται σε προστασία από σύντομη επαφή με φλόγα, από αγώγιμη θερμότητα, από ακτινοβολούσα θερμότητα, από λιωμένα μέταλλα ή όποιο συνδυασμό αυτών. Οι παράμετροι στη σήμανση αναφέρονται κατά σειρά
Α= περιορισμός στην εξάπλωση φλόγας
Β= αντίσταση στην αγώγιμη θερμότητα (0-5)
Γ= αντίσταση στην ακτινοβολούσα θερμότητα (0-4)
Δ= αντοχή σε πιτσιλιές λιωμένου αλουμινίου (0-3)
Ε= αντοχή σε πιτσιλιές λιωμένου σιδήρου (0-3)

EN 533:1995 Ενδύματα με προστασία απο την θερμότητα και φλόγα
alt
1     2    3

Καθορίζει τις προδιαγραφές και τις μεθόδους δοκιμών για τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ενδυμάτων που παρέχουν προστασία απο θερμότητα και φλόγα. Το επίπεδο προστασίας κατηγοριοποιέιται ως εξής
1= υλικά που δεν επιτρέπουν την εξάπλωση της φλόγας αλλά έχουν μικρή αντοχή σε επαφή με φλόγα
2= υλικά που δεν επιτρέπουν την εξάπλωση της φλόγας και έχουν αντοχή σε επαφή με φλόγα
3= υλικά που δεν επιτρέπουν την εξάπλωση της φλόγας ,έχουν αντοχή σε επαφή με φλόγα και παρέχουν προστασία για περιορισμένο χρόνο μετά την ανάφλεξη


EN 11611:2007 Συμπληρώματα ένδυσης ηλεκτροσυγκολλητών
alt

Καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις μεθόδους δοκιμών για τα συμπληρώματα ένδυσης όπως γκέτες, ποδιές κλπ που πρέπει να φέρουν οι εργαζόμενοι κατά την διάρκεια εργασιών ηλεκτροκόλλησης και συναφών δραστηριοτήτων.

EN 342 Ενδύματα με προστασία απο ψύχος
alt
Α    Β    Γ

Καθορίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις μεθόδους δοκιμών για τα ενδύματα που πρέπει να φέρουν οι εργαζόμενοι ώστε να έχουν προστασία απο το ψύχος. Οι παράμετροι στη σήμανση κατά σειρά αναφέρονται σε:
Α= μόνωση
Β= διαπερατότητα αέρα
Γ= αναπνευσιμότητα

EN 13034:2005 Ενδύματα με προστασία απο υγρά χημικά
alt

Καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για ενδύματα που φέρουν προστασία απο υγρές χημικές ουσίες. Επίσης καθορίζει τη διάρκεια χρήσης των ενδυμάτων μετά απο έκθεση σε χημικούς παράγοντες. Καλύπτει τις στολές προστασίας από χημικούς κινδύνους Type 6 όπως και τη μερική προστασία σώματος Type [PB]6. Αναφέρεται στην έκθεση σε χημικούς παράγοντες απόο ψεκασμό, αιωρούμενα σωματίδια και πιτσιλίσματα.

EN 61340-5-1:2007 Ενδύματα με ηλεκτροστατική προστασία
alt

Καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για ενδύματα που φέρουν προστασία απο ηλεκτροστατικό φορτίο

Γάντια

Οι προδιαγραφές των γαντιών ορίζονται απο τα παρακάτω πρότυπα σύμφωνα με την Ευρωπαική Νομοθεσία.

EN 420 Γενικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών
Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για την κατασκευή και το σχεδιασμό των γαντιών. Επίσης ορίζει τη σήμανση που πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε τύπο γαντιού.

EN 388 Γάντια με προστασία από μηχανικούς κινδύνους
Το πρότυπο εφαρμόζεται σε όλα τα είδη γαντιών που χρησιμοποιούνται ώστε να παρέχουν προστασία έναντι μηχανικών και φυσικών κινδύνων προκαλούμενων απο τριβή, κοπή, σκίσιμο και διάτρηση.
Το επίπεδο προστασίας κατηγοριοποιείται σε αύξουσα κλίμακα απο 1-5 σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές ανά κίνδυνο και σημαίνεται ως εξής
alt
A B C D

Α= αντοχή στην τριβή
Β= αντοχη στην κοπή
C= αντοχή στο σκίσιμο
D= αντοχή στην διάτρηση

EN 374-1 Γάντια με προστασία απο χημικούς κινδύνους και μικροοργανισμούς

Γάντια προστασίας χημικών κινδύνων Το πρότυπο καθορίζει τη σήμανση των γαντιών που παρέχουν προστασία μόνο απο χημικούς κινδύνους καθώς και το επίπεδο προστασίας που παρέχεται. Απαραίτητη είναι η αναφορά του χημικού στοιχείου για το οποίο έχει πιστοποιηθεί το προιόν
alt

Αδιάβροχα γάντια με minimum προστασία απο χημικούς κινδύνους
alt
EN 374-2 Γάντια με προστασία απο χημικούς κινδύνους και μικροοργανισμούς
Το πρότυπο καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές κατασκευής για τα γάντια που παρέχουν προστασία απο χημικούς παράγοντες και μικροοργανισμούς. Η αντοχή των γαντιών κατατάσσεται σε αύξουσα κλίμακα απο 1-6 ανάλογα με τη χρονική περίοδο που απαιτείται μέχρι ο χημικός παράγοντας να διαπεράσει το γάντι σε συνθήκες συνεχούς επαφής.
alt

EN 407 Γάντια με προστασία απο θερμικούς κινδύνους
Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για γάντια που παρέχουν προστασία απο θερμότητα ή και φλόγα. Η σήμανση πρέπει να αναφέρει το επίπεδο προστασίας που κατηγοριοποιείται ως εξής
alt
x x x x x x
Μεγάλες ποσότητες λιωμένων μετάλλων Επίπεδο 0-4
Μικρές ποσότητες λιωμένων μετάλλων Επίπεδο 0-4
Θερμότητα σε ακτινοβολία Επίπεδο 0-4
Αγώγιμη θερμότητα Επίπεδο 0-4
Θερμότητα εξ επαφής Επίπεδο 0-4
Επαφή με φλόγα Επίπεδο 0-4

EN 511 Γάντια με προστασία απο ψύχος
Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για γάντια που παρέχουν προστασία απο ψύχος. Η σήμανση πρέπει να αναφέρει το επίπεδο προστασίας που κατηγοριοποιείται ως εξής
alt
a    b   c

a= αγώγιμο ψύχος
b= ψύχος εξ επαφής
c= Διαπερατότητα σε υγρά

EN 12477 Γάντια συγκολλητών
Το πρότυπο είναι συνδυασμός των ΕΝ388 και ΕΝ407 και καθορίζει τις προδιαγραφές για τα γάντια και την προστασία των χεριών κατά τη διάρκεια οξυγονοκολλήσεων και παρόμοιων εργασιών. Τα γάντια τύπου Α παρέχουν μεγαλύτερη προστασία απο την θερμότητα ενώ τα γάντια τύπου Β παρέχουν μικρότερη προστασία αλλά παράλληλα είναι πιο εύκαμπτα και έχουν καλύτερη εφαρμογή.
altalt

EN 455 Γάντια ιατρών μίας χρήσης
Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για γάντια ιατρικών χρήσεων αναφορικά με  τη διαπερατότητα, το μέγεθος, την αντοχή και το πάχος του υλικού κατασκευής, τη μέγιστη ελαστικότητα και την προστασία από βιολογικούς κινδύνους. 

EN 10819 Γάντια με προστασία από δονήσεις
Το πρότυπο καθορίζει οτι τα γάντια πρέπει να απορροφούν δονήσεις συχνότητας μέσης ισχύος (31,5Ηz ως 200Hz). Σε δονήσεις υψηλής συχνότητας (200Hz-1250Hz) τα γάντια πρέπει να μειώνουν τα επίπεδα της δόνησης τουλάχιστον κατά 40%.

EN 60903 Γάντια με προστασία από ηλεκτρισμό
Το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμών για γάντια που πρέπει να παρέχουν προστασία απο ηλεκτρικό φορτίο. Το επίπεδο πρ&omi

Προστασία απο πτώση

Σχετικά με τα Μέσα Προστασίας απο Πτώση εφαρμογή έχουν τα παρακάτω πρότυπα ασφαλείας

EN341      Εξοπλισμός προστασίας πτώσης απο ύψος
EN353-1  Ανακόπτες πτώσης με συρματόσχοινα
EN353-2  Ανακόπτες πτώσης με σχοινιά
EN354     Ιμάντες Πρόσδεσης
EN355     Εξοπλισμός απορρόφησης ενέργειας
EN358     Εξοπλισμός θέσης εργασίας σε ύψος
EN360     Ανακόπτες πτώσης με μηχανισμό επανατύλιξης
EN361     Ολόσωμες ζώνες ασφαλείας
EN362     Σύνδεσμοι
EN363     Συστήματα Ανακοπής πτώσης
EN795     Συσκευές Αγκύρωσης
EN813     Ζώνες ασφαλείας καθιστού τύπου